Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2013

ΤΟ Video ΤΗΣ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Κ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ.

ΤΟ Video ΤΗΣ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Κ. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ.

ΤΟ Video ΤΗΣ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Κ. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ.

Ὦ δύναμις δακρύων!

Τί πρέπει νὰ κάνει κανείς, ὅταν μάθη, πώς ὁ ἀδελφός του ἔσφαλε