Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2020

ΕΥΧΗ ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟΝ Ποίημα Μητροπολίτου Εδέσσης ΙΩΗΛ

Κ ο ρ ο ν ο ϊ ό ς κ α ι Θ ε ί α Μ ε τ ά λ η ψ η

π. Αστέριος. Κατανυκτικός Εσπερινός Κυριακής της Τυρινής. 1/3/2020.